StavNETcz.cz - Kanalizační přípojky na klíč!

Hlavní strana


STAVNET CZ s.r.o.
Identifikační číslo: 258 42 218
Spisová značka: C 21050 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Den zápisu: 11.08.1999
Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Obránců míru 406/45, PSČ 703 00
 
STAVNET CZ s.r.o. - jsme inženýrskou a stavební společností se zaměřením na výstavbu technické infrastruktury, inženýrských sítí ,přípojek, zařízení a objektů a široké spektrum pozemního stavitelství. Od svého založení poskytujeme zákazníkům profesionální a komplexní služby v oblasti inženýrské a projektové přípravy pro investiční výstavbu inženýrských sítí, objektů a výstavby technické infrastruktury. Již 14 let plníme náročné požadavky našich zákazníků na vysoký standard a kvalitu služeb v oblasti inženýrské a projektové přípravy lokalit  i individuálních záměrů výstavby rodinných domů.
 
Reagujeme vždy profesionálně na neustále se měnící legislativní prostředí , změny a úpravy norem a technologických standardů a v rámci našeho portfolia služeb zákazníkům zajišťujeme :
  • inženýrskou přípravu a průzkum stavebních pozemků tzv.skauting 
          (analýza rizik spojených s výstavbou technické infrastruktury a ještě před vlastní koupí pozemku)
  • studie zasíťování pozemků a individuálních parcel
          (analýza a definice reálného technické řešení pro návrh technické infrastruktury lokalit určených pro výstavbu )
  • projekty a inženýrská činnost vč.zajištění povolení staveb 
         (projednání investičního záměru se speciálním stavebním úřadem a jeho následné schválení se všemi účastníky správního řízení)
  • výstavba technické infrastruktury
         (realizace všech typů inž.sítí a komunikací a objektů)
 
našimi zákazníky jsou :
  • soukromí investoři a jejich sdružení
  • individuální stavebníci 
  • developerské společnosti a realitní kanceláře
  • stavební a inženýrské firmy
  • města a obce
profesní specifikace inženýrských služeb a specializací:
 
- geodetické práce - (výškopis, polohopis, vytyčování pozemků...)
- hydrologické průzkumy a posudky
- pedologické a geologické průzkumy a posudky
- radonové průzkumy a stanovování indexu půdního radonu
- autorizované projektování pro vodohospodářské stavby
- autorizované projektování pro dopravní stavby